Hvis du reiser inn i eller forlater EU, eller med et europeisk flyselskap, har du alltid rett til å kreve erstatning for kostnader direkte mot det aktuelle flyselskapet hvis flyreisen din blir kansellert, forsinket eller hvis du blir nektet ombordstigning ifølge forordning (EF) nr. 261/2004. I slike tilfeller bør du kontakte flyselskapet direkte for håndtering og betaling av slik kompensasjon. Vær oppmerksom på at forordning (EF) nr. 261/2004 kun regulerer forholdet mellom flyselskap og kunde. Som kunde hos oss som mellomledd har du to avtaler, en med oss som mellomledd og en avtale direkte med flyselskapet. Forordning (EF) Nr. 261/2004 gjelder bare for kontrakten du har direkte med flyselskapet for utførelsen av en tjeneste og ikke til avtalen du som kunde har med oss som reisebyrå for levering av tjenester.