Hvis du ber om og har rett til en tilbakebetaling av flyreisen kan vi hjelpe deg med den. Først sender vi en søknad om tilbakebetaling til flyselskapet. Flyselskapet må siden godkjenne søknaden for å kunne starte tilbakebetalingsprosessen. Du kan også kontakte flyselskapet direkte.


Tilbakebetalingen styres av flyselskapenes behandlingstider. De kan variere mye mellom flyselskapene, og vi kan dessverre ikke påvirke behandlingstidene. Vi gjør selvfølgelig vårt beste for at en eventuell tilbakebetaling skal kunne overføres til deg så fort som mulig.

Ved tilbakebetaling returnerer vi betalingen. Det betyr at hvis du for eksempel har betalt reisen med kort, kommer tilbakebetalingen til å foretas til samme kort?