Hvis du ikke er fornøyd med ditt hotellopphold eller leiebil må du først ha informert om dette på hotellet eller til leiebilleverandøren slik at de fra begynnelsen får en sjanse til å rette til feil eller mangler.

Hvis problemet ikke kunne løses direkte på plass hos hotellet/utleiefirmaet eller via det telefonnummer som vi opplyste om i din bekreftelse kan du sende dine synspunkter til oss via kontaktformularet. Vi kan ikke sende din klage videre til vår leverandør hvis du ikke har forsøkt å løse problemet først på stedet.

Eventuelle klager må alltid gjøres skriftlig hvis du forlanger erstatning for merkostnader. Kvitteringer må alltid vedlegges i original. Reklamasjonsblanketten finner du under «Reisevilkår».