pdf print

Reisevilkår


Ansvar for utformingen av reisen

Seat24/Marco Polo Travel AS fungerer som formidler av flybilletter, hoteller, leiebiler og arrangement. Vi tar ikke ansvar for endringer i avreisetider, innstilte fly, bagasje eller andre hendelser som har med selve flyreisen å gjøre. Vi tar heller ikke ansvar for problemer med bestilte hotellnetter eller leiebiler. Slike hendelser har respektive leverandør ansvar for og derfor skal eventuelle spørsmål i forbindelse med dette stilles direkte til leverandøren. Seat24 formidler tjenester til private reiser

Den reisende har selv ansvar for å

 • Lese og godkjenne reisevilkårene før kjøpet.
 • Før du gjennomfører kjøpet, kontroller at navnet til den reisende staves på samme måte som i vedkommendes pass. Flybilletter er personlige, og det er ikke mulig å endre i en fullført bestilling.
 • Kontakt Seat24 omgående hvis du ikke har mottatt bekreftelsen via e-post i løpet av noen minutter etter at bestillingen er fullført. Så fort du har mottatt bekreftelsen via e-post skal du kontrollere at opplysningene stemmer. Hvis noe er uklart, ta umiddelbart kontakt med Seat24. Utenfor vår vanlige åpningstid ber vi deg om å kontakte flyselskapet, hotelleverandøren eller leiebilselskapet direkte for å kontrollere om eventuelle endringer er mulige.
 • Kontroller regelmessig e-postadressen du har oppgitt, siden all kommunikasjon fra vår side skjer via e-post.
 • Kontroller kontinuerlig flytider og eventuelle endringer i avgangstider både for ut- og hjemreise.
 • Kontroller med respektive flyselskap fra hvilken flyplassterminal avreisen går.
 • Kontroller visumregler for sluttdestinasjon samt for eventuelle mellomlandinger. Dette gjøres via respektive lands ambassade samt flyselskapene som står for reisen.
 • Kontroller hvilke vaksiner som er nødvendige for reisemålet. 
 • Kontroller passregler og passets gyldighetstid siden enkelte land krever at passet er gyldig minst seks måneder etter hjemreisen.
 • Kontroller aktuelle innsjekkingstider for hele reisen. Vi anbefaler å sjekke inn på flyplassen minst 1,5 time føre avreise med innenriksfly og 2,5 timer ved utenriksfly.

 1. Bekreftelse og reisedokumenter
  1. Billetter
  2. Bestillingsbekreftelsen som Seat24 sendes via e-post etter fullført bestilling er reisedokumentene dine, og skal tas med på reisen. I bekreftelsen finner du all viktig informasjon som bestillingsreferanse, flynummer og avgangstider. Vi anbefaler også reisende å skrive ut flytidene via den vedlagte lenken i bekreftelsen.

   Flybilletter må benyttes i kronologisk rekkefølge og ingen strekning kan utelukkes. Hvis den reisende uteblir fra noen av strekningene kan den resterende delen av reisen avbestilles av flyselskapet. Disse reglene er utenfor Seat24s kontroll.

   Billetter med separate bestillingsnumre behandles alltid som enkeltreiser og uavhengige av hverandre. Seat24 tar ikke ansvar for om flyene ikke korresponderer eller for manglende tilbakebetaling av separate billetter ved tidsendringer, forsinkelser eller innstilte fly.

  3. Flytider
  4. Alle flytider som oppgis er lokal tid. Ved ankomst nestkommende dag vises dette med +1 i tidsskjemaet. Flytidene i bekreftelsen er foreløpige og kan endres med kort varsel. Derfor har den reisende selv ansvar for å holde seg oppdatert om endringer fra flyselskapet.

  5. Hotellbestillinger
  6. Fra 18. september 2014 formidler Seat24 hotellbestillinger i samarbeid med Expedia. Alle spørsmål om bestillingen må derfor rettes direkte til Expedia.
   Klikk her for å se fullstendige vilkår » 

  7. Leiebil
  8. Seat24 formidler leiebiler i samarbeid med rentalcars.com. Alle spørsmål som handler om bestillingen må derfor stilles direkte til dem.
   Klikk her for å se fullstendige vilkår »

  9. Lavprisfly (Low cost carrier)
  10. Når bestillingen er klar, sendes to bekreftelser via e-post, en fra oss og en fra flyselskapet. Den fra flyselskapet behøver du når du sjekker inn. Vennligst legg merke til at enkelte flyselskaper oppfordrer til å sjekke inn via deres hjemmeside siden det kan legges på en avgift for innsjekking på flyplassen.

   All kontakt når det gjelder bestillinger markert med lavprisfly (LowCostCarrier) skjer direkte mellom den reisende og flyselskapet. Seat24 fungerer kun som formidler og kan ikke svare på spørsmål om bagasje eller ombookings- og avbestillingsregler. Eventuelle endringer i flytider håndteres direkte av flyselskapet.


 2. Bestilling av flybilletter
  1. Prisendringer / tekniske feil
  2. Seat24 reserverer seg mot tekniske feil og prisendringer som ligger utenfor vår kontroll. Vi forbeholder oss retten til å kontakte den reisende innen 24 timer før avgang med eventuelle endringer i den fullførte bestillingen. Dersom det oppstår tekniske problemer i forbindelse med eller i løpet av en helg, kontakter vi den reisende påfølgende hverdag. Seat24 forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen ved tekniske problemer og prisfeil som ligger utenfor vår kontroll. Hvis dette skulle hende, kontaktes den reisende via e-post.

  3. Kombinasjon av enkeltbilletter (One-way combination)
  4. Reiser markerte med ”One-way combination” består av to enkeltreiser. Selv om strekningene er bestilt samtidig, er de uavhengige av hverandre. Dette innebærer at hver strekning behandles separat ved avbestilling, endringer samt trafikkforstyrrelser som f.eks. streik og endringer i flytider. Flyselskapenes respektive regelverk gjelder.

  5. Aldergrense
  6. For å gjennomføre en bestilling hos Seat24 må du ha fylt 18 år.

  7. Barn som reiser alene
  8. Seat24 formidler ikke billetter til barn som reiser alene. Barn under 18 år må bestille billetter og reise sammen med en voksen. Enkelte land og flyselskaper tillater ikke innreise i landet for barn under 18 år som ikke reiser sammen med en foresatt.

  9. Spedbarn
  10. Barn fra 0-2 år reiser som spedbarn og får ikke tildelt eget sete. Hvis spedbarnet fyller to år innen slutten på reisen må det bestilles en barnebillett for hele reisen. Spedbarnet kan ikke bestilles billett til før det er født, siden korrekt navn og fødselsdato må stemme overens med passet. Det er ikke mulig å legge til et spedbarn i bestillingen senere. Seat24 erstatter ikke eventuelle kostnader som legges til i samband med att feil type billett er blitt bestilt til å begynne med.

   Ønsker om barnemat, spedbarnsseng eller lignende kan ikke garanteres.

  11. Skatter
  12. Billettprisen vises inkludert flyskatter. Ved avreise fra enkelte flyplasser må det betales en kontant avreiseskatt. Den reisende har selv ansvar for å kontrollere denne informasjonen.

  13. Transport og hotell ved bytte av flyplass eller dato.
  14. Eventuelle transporter på bakken og overnatting i løpet av reisen er ikke inkludert i billettprisen. Den reisende har selv ansvar for å kontrollere tider og priser. Dette gjelder også for endringer av flyselskapets tider.

  15. Transfertid ved mellomlanding
  16. Reiser som er bestilt via Seat24 har godkjente transfertider. Tiden for transfer ved mellomlandinger er beregnet av flyselskapene. Hvis en strekning rammes av forsinkelser, og bestillingen er gjort som en samlet reise, har flyselskapene ansvar for å hjelpe reisende med å komme seg sluttdestinasjonen.

   Ved bestilling av separate billetter har flyselskapene ikke noe ansvar ved forsinkelser som fører til at man kommer for sent til neste fly. Dermed er det den reisendes ansvar å kontrollere at transfertiden er tilstrekkelig lang ifølge flyselskapene og flyplassene.

  17. Dobbeltbooking
  18. Den reisende har selv ansvar for å sikre at eventuelle dobbeltbookinger avbestilles uansett hvor de er foretatt. Hvis ikke, risikerer den reisende at flyselskapet uten forvarsel avbestiller dobbeltbookingen. Seat24 tar ikke ansvar for flyselskapenes avbestillinger eller manglende tilbakebetaling i forbindelse med dette.

  19. Bagasje
  20. Seat24 tar ikke ansvar for bagasjekostnader som ikke er inkludert i billettprisen. Eventuelle forsinkelser eller skader på bagasjen skal umiddelbart meldes til flyselskapets representanter på flyplassen.

  21. Bonuskort
  22. Du kan legge inn bonuskortet ditt når du bestiller i forbindelse med at du fyller i personopplysninger som navn osv. Vi formidler bare opplysningen og tar ikke ansvar for at bonus registreres hos det aktuelle flyselskapet. Alle flybilletter gir ikke bonuspoeng, dette skal du alltid kontrollere direkte med flyselskapet.

  23. Premium Economy, Business, First Class
  24. Denne tjenesten kan kun kjøpes samtidig som du bestiller reisen. Avhengig av valgt flyselskap kan tjenesten iblant kun tilbys på deler av flyreisen. Service om bord varierer avhengig av flyselskap. For spesifikk informasjon henviser vi til flyselskapets hjemmesider. Seat24 kan ikke holdes ansvarlig dersom flyselskapet endrer flytype eller overbooker en kabinklasse, slik at det medfører endringer i servicetilbudet eller nedgradering. Eventuelle klager skal derfor rettes direkte til respektive flyselskap.


 3. Flyreisen
  1. Endring av flytider
  2. Flyselskapene kan, utenfor Seat24s kontroll og med kort varsel, endre flytidene og innstille fly. Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at flytidene for ut- og hjemreise, og dette gjøres direkte med flyselskapene.

   Seat24 tar ikke ansvar for å informere om endringer i flytider eller innstilte fly. Vi tar heller ikke ansvar for innstilt reise på grunn av miljøkatastrofe, krigshandling, streik eller andre uforutsigbare hendelser. Hvis den reisende rammes av en skade, skal flyselskapet kontaktes direkte.

   Hvis endringen i flytiden medfører sen ankomst til hotellet eller leiebilfirmaet, må den reisende selv kontakte hotellet eller leiebilfirmaet for å meddele dette.

   Du kan få mer informasjon om passasjerers rettigheter ved flyreiser via lenken nedenfor.
   For å se fullstendige vilkår, klikk her »

  3. Pass og visum
  4. Den reisende har selv ansvar for å ha gyldig pass allerede når reisen bestilles. Det er også den reisendes ansvar å ha visum til sluttdestinasjonen samt eventuelle visum til mellomlanding eller bytte av flyplass. Den reisende har selv ansvar for eventuelle kostnader som oppstår på grunn av mangler i de nevnte formalitetene. Det er viktig at den reisende kontrollerer at pass, visum og transitvisum oppfyller kravene både i de aktuelle landene og hos flyselskapene. Seat24 anbefaler at du har med passet på alle reiser.

   For alle reiser til eller via USA kreves godkjent innreisetillatelse (ESTA) og maskinlesbart pass.

   Enkelte land har spesielle bestemmelser som gjelder bestilt returbillett. Den reisende har selv ansvar for å kontrollere dette med respektive lands ambassade og det aktuelle flyselskapet.

  5. Innsjekking
  6. Du kan ikke transportere eller ta med deg farlig gods. Dette gjelder alle passasjerer som bestillingen omfatter. Farlig gods inkluderer sprengstoff, brannfarlige væsker, gass, fast stoff samt oksiderende, magnetiske, radioaktive, giftige og/eller etsende materialer. For eksempel maling, fyrverkeri, tåregass, kvikksølv, tennvæsker og radiofarmasøytiske preparater

   Legg også merke til at disse reglene når som helst kan endres og at vi derfor anbefaler deg å besøke flyselskapets hjemmeside før hver reise.

  7. Vaksinering
  8. Den reisende har selv ansvar for å ha komplette vaksinasjoner samt andre nødvendige formaliteter som kreves for å reise til landet den reisende planlegger å besøke. Eventuelle kostnader i forbindelse med ovenstående betales av den reisende.


 4. Avbestilling og ombooking
  1. Avbestilling
  2. Billettene utstedes umiddelbart når du betaler. Seat24 følger flyselskapenes bestillingsregler som vanligvis er svært restriktive, det vil si at det ikke forekommer noen tilbakebetaling. Bestillingen kan tilbakebetales hvis den reisende har tegnet Seat24s avbestillingsbeskyttelse i forbindelse med bestillingen og oppfyller vilkårene til denne. Les mer under avsnittet Avbestillingsbeskyttelse.

  3. Ombooking
  4. Seat24 følger flyselskapenes billettregler som vanligvis er svært restriktive. For fullstendige vilkår ber vi den reisende kontakte vår kundeservice eller respektive flyselskap direkte. I de tilfellene flyselskapene tillater ombooking kan dette kun utføres 24 timer før avgang. For at Seat24 skal assistere den reisende med ombooking, må vedkommende ha tegnet vår servicepakke. Ved ombooking står den reisende for kostnadene som ombookingen medfører. Merk at ombookingen ikke er gyldig før du har mottatt en skriftlig bekreftelse fra Seat24.

   Når det gjelder Seat24s ombookingsbare billetter ber vi kunden om å kontakte vår kundeservice for ombooking. Se punktet "Seat24s ombookingsbare billetter" for fullstendige vilkår.

  5. Seat24s ombookingsbare billetter
  6. Tjenesten må tegnes og betales samtidig som reisen bestilles, og kan ikke legges til i etterkant. Ombookingsproduktet er Seat24s egen tjeneste og behøver ikke å bety at flybillettene er ombookingsbare hos flyselskapene. All ombooking med ombookingsproduktet må derfor foretas via vår kundeservice. Tjenesten er personlig og kan ikke overføres til andre.

   Ved ombooking må den reisende kontakte Seat24s kundeservice via telefon eller e-post. Ved kontakt på e-post må den reisende bruke det spesifikke skjemaet for ombookingsproduktet på hjemmesiden vår, under "Kontakt oss – Seat24s ombookingsbare billetter". Ombookingen må foretas innenfor åpningstidene våre og minst 24 timer før opprinnelig avreise. Ved ombooking skal reisen være gjennomført innen ett år fra det opprinnelige bookingtilfellet.

   Ingen ombooking er gjennomført før Seat24 har bekreftet den via e-post. Seat24 tar ikke ansvar for uteblitt ombooking på grunn av at den reisende ikke har fått kontakt med vår kundeservice.

   Ombookingsproduktet tillater ombooking av flyreisen forutsatt at det finnes plass. Hvis endringene medfører oppgradering til dyrere billetter står den reisende selv for denne kostnaden. Ombookingen kan kun gjøres med samme flyselskap som skulle ha utført den opprinnelige transporten.

   • Det er ikke mulig å endre reisemål, verken på ut- eller hjemreisen.
   • Ombookingsproduktet tillater ikke navneendringer eller navnkorrigeringer.
   • Flystrekningene må benyttes i den rekkefølgen de opprinnelig ble bestilt.
   • Det er ikke tillatt å oppgradere billetten til en høyere klasse på samme avgang.
   • Det er ikke tillatt å oppgradere billetten med en såkalt "stop over".
   • Det er kun mulig å booke om reisen én gang. Når endringen er bekreftet, er ombookingsproduktet brukt opp.
   • Ombookingsproduktet tilbakebetales ikke dersom reisen avbookes.
   • Dersom endringen medfører at noen av de reisende ikke lengre har rett til spesialpris (f.eks. spedbarn) betaler reisende mellomlegget for den nye billetten.
   • Seat24 tar ikke ansvar for informasjon om visum dersom reisen forlenges.
   • Ved ombooking må reisen være gjennomført innen ett år fra bestillingstidspunktet.
   • Den nye reisen kan ikke foretas innen 24 timer fra ombookingsforespørselen.
   • Ved ombooking har ikke Seat24 ansvar for eventuelle tilleggstjenester som bagasje og plassreservering som er tegnet direkte med flyselskapet.
   • En billett som er bestilt med ombookingsproduktet tilbakebetales aldri ved avbestilling.
   • Hvis den reisende uteblir fra noen av strekningene, er ombookingsproduktet brukt opp.

  7. Tilbakebetaling
  8. All tilbakebetaling skjer fra leverandøren og Seat24har ingen mulighet til å påvirke behandlingstiden som kan variere fra 3-6 uker. Tiden kan forlenges avhengig av flyselskapenes behandlingstider. Ved tilbakebetaling belastes en behandlingsgebyr på 587 NOK per billett. Seat24 tilbakebetaler ikke avgiften for avbestillingsbeskyttelse, servicepakken eller tidligere innbetalte gebyrer og avgifter.

   Hvis flyreisen innstilles av flyselskapet på grunn av uforutsette hendelser (force majeure) eller en endring i flytiden, belastes et behandlingsgebyr på 145 NOK per person.

  9. Ubenyttet flybillett
  10. Du gir oss hermed tillatelse til å avbestille en ubenyttet flybillett på dine vegne i tilfelle du ikke innfinner deg i tide på rett sted eller velger å ikke benytte flybilletten, samt å for din regning søke om eventuell mulig tilbakebetaling fra flyselskapet. Vi har rett, men ikke plikt til å gjøre dette, og din rett til å be om refusjon direkte fra flyselskapet gjenstår.

  11. Avbestillingsbeskyttelse
  12. Avbestillingsbeskyttelsen må tegnes og betales samtidig som reisen bestilles. Beskyttelsen trer i kraft i forbindelse med bestillingen og opphører å gjelde når reisen startes, regnet fra den opprinnelig bestilte reisedatoen. Alle reisende i bestillingen må ha tegnet avbestillingsbeskyttelse for å kunne påberope dette ved avbestilling.

   Avbestillingen må skje minst to timer før avreise for at avbestillingsbeskyttelsen skal gjelde. Avbestillingsbeskyttelsen opphører å gjelde når reisen er påbegynt. Ved avbestillinger utenfor våre telefontider skal flyselskap, hotell- eller leiebilleverandør kontaktes direkte. For bestillinger med lavprisfly må den reisende selv avbestille reisen hos flyselskapet. Avbestillingsbekreftelsen skal legges ved sammen med legeattest.

   Ved avbestilling med gyldig legeattest tilbakebetales hele kostnaden for bestillingen mot vårt behandlingsgebyr på 395 NOK per pers. Vi tilbakebetaler ikke avgiften for avbestillingsbeskyttelsen eller tidligere betalte gebyrer, avgifter og eventuelle forsikringer. Maksimal erstatning ved avbestilling mot avbestillingsbeskyttelse er 25 000 NOK per person og/eller 50 000 NOK per reise.

   Hendelser som gir rett til erstatning

   Erstatning gis dersom den reisende ikke kan foreta planlagt reise på grunn av følgende uforutsette hendelser:

   • Akutt sykdom eller ulykke som rammer deg, reisefølge i samme bestilling eller nær pårørende, og at du derfor, ifølge attest fra behandlende, upartisk lege, frarådes fra å foreta den planlagte reisen.
   • Dødsfall som rammer deg, nær pårørende eller reisefølge i samme bestilling.

   Avbestillingsbeskyttelsen omfatter ikke

   • Erstatning som kan fås fra annen part, som andre avbestillingsbeskyttelser eller forsikringer.
   • Sykdom, ulykker eller skade som er kjent (diagnostisert) før avbestillingsbeskyttelsen ble tegnet.
   • Kroniske sykdommer/infeksjoner/psykiske problemer, dersom ikke personen har vært helt symptomfri / uten plager seks måneder før bestillingen ble gjennomført. Hvis avbestillingen omfatter disse symptomene skal også diagnosen bekreftes av en spesiallege.
   • Fobi for flyreiser/flyskrek
   • Sykdom, ulykke eller andre følger av graviditet eller fødsel.
   • Komplikasjoner på grunn av alkohol, andre rusmidler, søvnmiddel eller narkotiske midler.
   • Kostnader som har oppstått ved at den forsikrede har ventet med å avbestille reisearrangementet.
   • At formålet med reisen ikke lenger er aktuelt.
   • Komplikasjoner som følge av selvvalgte inngrep og behandlinger som f.eks. skjønnhetsoperasjoner.
   • Eventuelle tilleggsarrangementer til reisen som ikke er med i bekreftelsen.

   Hva krever vi av deg?

   Avbestillingsbeskyttelsen gjelder kun sammen med en gyldig legeattest. Denne skal være oss i hende senest fem arbeidsdager etter avbestillingen. Legeattesten skal være utfylt av behandlende, upartisk lege, og være underskrevet med legens navn, kontaktinformasjon og stempel. Hvis stempel ikke er tilgjengelig skal det legges ved en kopi av legens legitimasjon.

   I legeattesten skal også følgende informasjon fremgå

   • Dato for undersøkelsen
   • Resultat av undersøkelsen
   • Diagnose
   • Andre attester/dokumenter som kan ha betydelse for vurderingen av skadesaken
   • At sykdommen/ulykken er akutt og hindrer reisen

   Legeattesten lastes ned her »

   Forklaring fra nær pårørende

   Med nær pårørende menes i denne sammenhengen den forsikredes ektefelle, barn, barnebarn, søsken, foreldre, far-, mor- og svigerforeldre, person som den forsikrede bor sammen med under ekteskapslignende forhold.

  13. Avbestillingsgaranti
  14. Avbestillingsgarantien må legges til og betales samtidig som reisen bestilles. Garantien begynner å gjelde så fort den er bestilt og opphører å gjelde når reisen er påbegynt, regnet fra den bestilte avreisedatoen. Alle reisende i selskapet må ha avbestillingsgaranti for å kunne kreve disse rettighetene ved avbestilling.

   Avbestillingen må skje 6 timer før avreise for at garantien skal gjelde. Avbestillingsgarantien opphører å gjelde etter at reisen er påbegynt. Ved avbestilling utenfor telefontider skal flyselskap, hotell eller leiebilleverandør kontaktes direkte. For bestillinger med lavprisfly må du selv avbestille reisen hos flyselskapet.

   Ved avbestilling tilbakebetales hele kostnaden for bestillingen mot vår administrative avgift på 595 NOK per person. Vi tilbakebetaler ikke avgiften for avbestillingsgarantien, øvrige avgifter (godtgjørelse, servicepakke, beskyttelse mot flyselskapskonkurs osv.) eller eventuelle forsikringer. Høyeste erstatning med avbestillingsgaranti er 25 000 NOK per person och/eller 50 000 NOK per resa. Seat24 forbeholder seg retten til å ved mistenkt misbruk nekte tilbakebetaling mot avbestillingsgarantien.


 5. Betaling
  1. Prissetting
  2. Når betalingen er mottatt av Seat24 sender vi en bestillingsbekreftelse til den e-postadressen den reisende har oppgitt i forbindelse med bestillingen. Denne bestillingsbekreftelsen er den reisendes billett/voucher og skal være med på hele reisen.

   All betaling administreres av Marco Polo AS/Travel agency MoP AS. (org. 985 711 259).

  3. Betalingsbedrageri
  4. Seat24 forbeholder seg retten til å nekte kortbetaling om det foreligger mistanke om bedrageri. Ved mistanke om kriminell virksomhet kan det kreves legitimert betaling. Alle typer kortbedrageri politianmeldes og sendes til inkassobyrå.

  5. Betalings-/kredittkort (MasterCard, Eurocard, Visa og American Express)
  6. Det er ikke mulig å betale med Diners Club eller Elektronkort. I noen tilfeller kan vi ikke ta imot utenlandske kort. Ved kortbetaling kan belastningen foregå i to steg.

  7. Delbetaling (Klarna)
  8. Hvis den reisende velger å dele opp betalingen er det inngått en avtale mellom den reisende, Svenska Resegruppen og betalingsleverandøren Klarna. Avtalen begynner å gjelde så fort bestillingen er fullført og den reisende har klikket på "Betale". Reisen anses i disse tilfelle som fullt betalt og det finnes dermed ikke mulighet for den reisende til å avbestille reisen ifølge de allmenne vilkårene. Fakturaen sendes per post til oppgitt adresse. Legg merke til at forbrukerkjøpsloven ikke gjelder for transport og tjenester som overnatting, konsertbilletter m.m. Innenriksreiser kan ikke betales med Klarna. Kunden godkjenner at fakturaen overføres elektronisk.

   For delbetaling er kravene at:

   • reisen starter i Norden
   • bestiller og den reisende er samme person, og denne er folkeregistrert i Norden
   • kjøpebeløpet ligger mellom 1 NOK og 50 000 NOK

   Delbetaling, rente og avgifter ifølge tabell nedenfor


   Måneder

   Rente

   Startavgift

   Fa

   3 mnd.

   0 %

   195 NOK

   45 NOK

   6 mnd.

   0 %

   295 NOK

   45 NOK

   12 mnd.

   0 %

   395 NOK

   45 NOK

   24 mnd.

   14,95 %

   395 NOK

   45 NOK

   36 mnd.

   14,95 %

   395 NOK

   45 NOK

   Allmenne vilkår finner du her »
   Standardisert europeisk forbrukerkredittinformasjon finner du her »

  9. Fakturabetaling (Klarna)
  10. Hvis den reisende velger å betale via faktura, er det inngått en avtale mellom den reisende, Svenska Resegruppen og betalingsleverandøren Klarna. Avtalen begynner å gjelde så fort bestillingen er fullført og den reisende har klikket på "Betale". Reisen anses i disse tilfelle som fullt betalt og det finnes dermed ikke mulighet for den reisende til å avbestille reisen ifølge de allmenne vilkårene. Fakturaen sendes per post til oppgitt adresse. Legg merke til at forbrukerkjøpsloven ikke gjelder for transport og tjenester som overnatting, konsertbilletter m.m. Innenriksreiser kan ikke betales med Klarna. Kunden godkjenner at fakturaen overføres elektronisk.

   For delbetaling er kravene at:

   • reisen starter i Norden
   • bestiller og den reisende er samme person, og denne er folkeregistrert i Norden
   • kjøpebeløpet ligger mellom 1000 NOK og 10 000 NOK

   For fakturabehandling med organisasjonsnummer er kravene at:

   • reisen starter i Norden
   • at du er innlogget med et registrert foretak
   • kjøpebeløpet ligger mellom 1000 NOK og 25 000 NOK

   Det legges på en faktureringsavgift. Det legges også på et adminstrasjonsgebyr på 149 NOK per kjøp. Hvis betalingen uteblir, legges det på en påminnelsesavgift på 50,00 NOK samt forsinkelsesrente på 25,5 %. I forbindelse med kjøpet foretas en kredittvurdering som i enkelte tilfeller innebærer at det hentes ut kredittopplysninger. Den reisende får da en kopi av kredittopplysningen per post. Enkelte deler av informasjonen som Klarna tar del av kan komme til å brukes i markedsføringsøyemed, men behandles alltid i samsvar med personopplysningsloven.
   Allmenne vilkår finner du her »
   Standardisert europeisk forbrukerkredittinformasjon finner du her »


 6. Tilleggstjenester
  1. Servicepakke
  2. Servicepakken er en tjeneste vi tilbyr kundene våre i forbindelse med bestillingen. Det er også mulig å tegne servicepakken i etterkant mot en avgift på 295 NOK/bestilling.

   Servicepakken gir deg mulighet til å :

   • Finne det beste alternativet når flyselskapet endrer tider (ifølge flyselskapets retningslinjer).  
   • Forhåndsbestille sitteplasser hos flyselskapet på flyreiser der det er mulig (ikke plasser ved nødutgang, ekstra benplass og i vanlige fall ikke på fly innen Europa). 
   • Hjelpe deg med å fremføre ønske om bassinet for spedbarn (ofte ikke mulig på fly innen Europa).  
   • Bestille plass til spesialbagasje (f.eks. golfbag eller ski).
   • Bestille spesialkost når måltid er inkludert (vanligvis ikke på fly innen Europa).
   • Kontrollere muligheter og kostnader for å booke om reisen (Legg merke til at ombookingskostnad legges til ifølge flyselskapenes regler for din billett).
   • Registrere den reisendes bonuskort hos flyselskapet.
   • Komme med ønsker til hotellet.

   Ytterligere avgifter kan forekomme. Servicepakken tilbakebetales ikke ved avbestilling av reisen eller dersom fremførte ønsker ikke kan bekreftes.

   Vi ber deg om å kontakte oss via telefon innen tre dager før avreise med ønskene dine. Legg merke til at det oftest ikke er mulig å få forespørsler bekreftet hvis de fremføres mindre enn 72 timer før avreise. Ved alvorlig matallergi skal den reisende meddele dette direkte til flyselskapet.

  3. Reiseforsikring
  4. Seat24 formidler reiseforsikringen i samarbeid med Solid. All kontakt som gjelder forsikringen henvises derfor direkte til dem.

  5. Bagasjeforsikring
  6. Seat24 formidler bagasjeforsikring i samarbeid med Solid. All kontakt som gjelder forsikringen henvises derfor direkte til dem.

  7. Betaling av tilleggstjenester
  8. Bestilleren har to valgmuligheter for betaling av tilleggsprodukter Enten oppgis betalingsinformasjon til kundesupport over telefon eller via en betalingslenke som vi legger ut etter avtale.

   Seat24 aksepterer ikke engangskort da betalingen kan skje i to steg. Bestilleren er ansvarlig for at betalingen kan gjennomføres ved kjøpet. Seat24 forbeholder seg retten til å komme tilbake ved eventuelle priskorrigeringer eller tekniske feil. Når betalingen er gjennomført, er tjenesten bindende og kan ikke endres eller avbestilles.

  9. Plassreservasjon
  10. Denne tjenesten kan kun kjøpes i forbindelse med billettbestillingen.

   Vi kan ikke garantere at den ønskede sitteplassen blir bekreftet hos flyselskapet. Vi kan ikke forhåndsbestille sitteplasser på en spesiell rad, med ekstra benplass eller ved nødutgang. Flyselskapet har rett til å endre sitteplassene om bord uten å meddele oss eller deg som reisende.

   Sitteplass kan vanligvis ikke reserveres på anslutningsfly for flybilletter til en annen verdensdel (f.eks. innenriks eller på flyvninger innen Europa).

   Bildet av sitteplassene stemmer ikke nødvendigvis overens med hvordan sitteplassene i flyet er utformet.


 7. Hotell
  1. Hotell på pakkereiselignende bestillinger
  2. Seat24 følger hotelleverandørens bestillingsregler som vanligvis er svært restriktive. Det er ikke mulig å foreta endringer i en bekreftet hotellbestilling. I de tilfellene hotelleverandøren tillater tilbakebetaling kan dette skje mot vårt administrasjonsgebyr på 395 NOK per rom.

   Det står beskrevet dersom frokost er inkludert i prisen. Bakketransport til og fra hotellet er ikke inkludert.

   Informasjon som oppgis på Seat24s hjemmeside er levert av hotelleverandøren. Hotellbildene som presenteres på hjemmesiden behøver ikke å stemme overens med rommet som virkelig bestilles. Seat24 reserverer seg mot eventuelle feil i bilder og tekst samt endringer når det gjelder informasjon fra hotelleverandøren. Vi anbefaler at den reisende selv skaffer seg en oppfattelse av standarden på hotellet.

   Stjernegraderingen brukes som en helhetsvurdering av service og fasiliteter på hotellet. Legg merke til at dette er en internasjonal vurdering som kan skille seg fra normene som skandinaver generelt er vant til.

  3. Seat24-hoteller
  4. For Seat24-hoteller gjelder samme vilkår som ovenfor. Det er Expedia Hotels som er hotelleverandør og har ansvar for tjenesten.


 8. Reklamasjoner
  1. Reklamasjoner
  2. Eventuelle problemer eller anmerkninger i løpet av reisen skal rettes direkte til leverandøren (flyselskap, leiebilselskap, hotell). Hvis du får erstatning eller kompensasjon direkte fra leverandøren mister du vanligvis retten til reklamasjon i etterkant. Reklamasjon som ikke erstattes/kompenseres i løpet av reisen rettes direkte til Seat24 for utredning. Reklamasjoner bør leveres skriftlig på anvist reklamasjonsskjema senest en måned etter hjemkost. Behandlingstiden er ca. tre måneder.
   Last ned reklamasjonsskjemaet vår her »

   Reklamasjonen sendes til:
   Seat24
   Att: Reklamasjon
   Box 1340
   51 43 Uppsala, Sverige

  3. Flyselskapenes erstatningsansvar
  4. Informasjonsvedlegget om flyselskapenes erstatningsansvar finner du her >>

  5. Prøving av tvister
  6. EU-kommisjonen tilbyr en tjeneste for forbrukere og selskaper når det gjelder prøving av tvister som har oppstått i forbindelse med grenseoverskridende e-handel. Tjenesten finner du på https://ec.europa.eu/odr


 9. Ytterligere informasjon
  1. Personopplysningsloven (PUL)
  2. Seat24 følger personopplysningsloven. Ved å kjøpe et produkt/tjeneste eller registrere deg hos oss samtykker du i at vi kan behandle informasjonen til bestemte formål.

   Personopplysninger omfatter alle opplysninger om en person som er lagret på en eller annen måte. Dette gjelder f.eks. navnet ditt, e-post- og postadresse, telefonnummer, faktura og kontoinformasjon, og annen informasjon som du gir om deg selv og familien din når du oppretter en profil eller registrerer deg hos oss.

   De opplysningene du oppgir til Seat24 på nettstedet brukes til administrasjon og til å opprettholde en høy grad av service til våre kunder. Denne informasjonen blir brukt til å levere de tjenestene du har bestilt, gi deg etterspurte produkter og sende ut tilbud om egne og lignende produkter knyttet til din reise. Informasjonen brukes også til statistikk og forbedring av innholdet på nettstedet og oppdatering av våre databaser.

   Personopplysninger om kontoinformasjon i forbindelse med betaling av våre produkter/tjenester behandles bare for å gjennomføre kjøpet og vil kun bli utlevert til tredjepart dersom det er nødvendig for å gjennomføre og administrere din betaling og for å kunne belaste deg for bestillingen.

   Seat24 er en del av et konsern der European Travel Interactive er morselskap. Seat24 forbeholder seg retten til fritt å behandle og overføre opplysningene innenfor konsernet. Seat24 forbeholder seg retten til fritt å overføre informasjonen til tredjeparter ved salg eller kjøp av selskap eller eiendeler, eller hvis European Travel Interactive, annet selskap i konsernet, eller eiendeler i konsernet kjøpes opp av en tredjepart og personlig informasjon vil være en av de overførte eiendelene. Tredjeparter som kan komme til å få opplysningene kommer fremst til å være aktører som tilbyr lignende produkter og tjenester som Seat24.

   Informasjonen kan deles med våre samarbeidspartnere og andre bidragsytere som arbeider på vegne av Seat24, f.eks underleverandører, for å oppfylle en kontrakt mellom brukere og Seat24.

   Videre kan vi komme til å oppgi informasjonen til tredjepart for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller hvis det kreves av lov eller ved rettskjennelse.

   Personopplysninger som du har oppgitt til oss på nettstedet, og som ikke henviser til deg, f.eks. informasjon om familiemedlemmer og venner før bestilling av tjenester eller medlemskap på tjenesten "Min konto", lagres kun til private formål. Dette innebærer at Seat24 ikke kommer til å bruke disse opplysningene til å ta kontakt med berørte personer eller på annen måte bruke informasjonen.

   Du har selv ansvar for at opplysningene oppdateres på nettsiden eller ved å kontakte Seat24. Hvis du vil oppdatere, korrigere informasjon eller har spørsmål eller kommentarer vedrørende våre tjenester, den informasjonen vi samler inn eller dine rettigheter, kan du kontakte oss.

   Hvis du ikke ønsker å få flere tilbud fra oss angående reisen din kan du klikke på "avslutt abonnement" nederst i e-posten. Hvis du får problem med å avslutte abonnementet, send en e-post til crm@etraveli.com

  3. Svartelistede flyselskaper
  4. Enkelte flyselskaper har fått forbud mot å fly innen EU.
   Les mer om disse flyselskapene her »

Header
Subject
Body
Footer